How do I teach?

I was asked this question during the week and it made me consider how do I actually teach. In twenty five years, have I changed my way of teaching? As people that might follow my work, you will know that our curriculum in Wales is changing. We have developed 4 purposes, 6 areas of learning…

Normaleiddio’r Gymraeg yn fy ardal leol.

Pleser ydyw i rannu fy mhrofiadau i ddathlu ein hiaith ac yn wir i ddweud mewn undod yr ydym yn rhoi nerth a hyder i siarad yr iaith mewn achlysurau ac ardaloedd anghyffredin ac efallai annisgwyl. Credaf ei fod yn bwysig i ddathlu llwyddiant yr Eisteddfod Genedlaethol. Heb os nac oni bai, yr oedd yr…

Beth sy’n bwysig?

Beth syn bwysig ar ddiwedd blwyddyn academig yw amser i fwynhau, ymlacio, ail ennill eich egni, darllen, dawnsio, chwarae a chofio gyda balchder pa mor galed yr ydych wedi gweithio dros y flwyddyn ddiwethaf. Wrth sicrhau amser i feddwl erbyn diwedd y gwyliau, dyma restr o’r holl newid bydd angen ystyried. Yr wyf yn ysgrifennu’r…

Teaching as a Learning Experience

The teachers I remember the most made connections with students. They built relationships. But they were also creative. They didn’t just teach lessons. They provided learning experiences. #edchat #FutureDriven #satchat – @DavidGeurin My post is inspired by this Twitter comment. I fully agree with the sentiment regarding great teachers however it made me consider what…

Rheoli Newid

Fe fynychais hyfforddiant ‘Change Management ‘ yn ddiweddar. Yn sicr mi oedd hi’n gyfle euraidd i ystyried yr holl newidiadau a fu yn y byd addysg yng Nghymru. Mae newid yn digwydd ym mhob maes ar bob lefel. Meddyliwch am athro yn dechrau ysgol newydd. Mae’r athro yn deall yn iawn beth yw ysgol ac…