Homework…. Yes or No? 

A common debate in education relates to the effectiveness of homework and whether it plays an important role in education. I believe the debate should involve discussions on well-being of a child,  especially as we increasingly accept the importance of a child’s mental health. Research is being developed all the time on the link between…

Gwaith Cartref…..Ie neu na?

Yn Iwerddon yn ddiweddar y maent wedi cynnal Cynhadledd gyda disgyblion ac un o’r prif ofidion a godwyd oedd gwaith cartref. Pwnc llosg  ydyw fodd bynnag pwnc sydd angen trafod mewn cyd-destun lles disgyblion yn enwedig iechyd meddwl. Mae mwy o ymchwil yn cael eu cyhoeddi ar sail iechyd meddwl plant a phwysigrwydd cadw amser…

Teachers…..they make the difference!

#WorldTeachersDay was a very successful event on social media and it was wonderful to read so many tributes to people that have chosen a career that really makes a difference to the life of every child. Teaching isn’t a job. Teaching isn’t ‘9 till 5’. Teaching is a career, a chosen profession that comes with…

It’s raining Sherbert Lemons #TMSouthWales

I had the great pleasure of attending my first Teach Meet on Tuesday. To be inspired is to learn, to remember what makes you a success and to build on that ability. On Tuesday we were graced with two fantastic keynote speakers of the highest quality. @musicmind brought the #fizz back into education.  With all…

Adroddiad Estyn: Rhan 4: Siarter Iaith

Byddaf yn cyflwyno’r Siarter Iaith i ysgolion Canolbarth y De. Dyma sylwadau Estyn: Siarter ar gyfer y Gymraeg  Mae ‘Siarter Iaith Gymraeg’ Cyngor  Sir Gwynedd yn fframwaith a  ddefnyddir i hyrwyddo’r defnydd o’r  Gymraeg gan ddisgyblion mewn  cyd-destunau cymdeithasol.  Mae’r Siarter yn pwysleisio  pwysigrwydd cynnwys y gymuned  ysgol gyfan, gan gynnwys rhieni a  llywodraethwyr, wrth…