Teaching as a Learning Experience

The teachers I remember the most made connections with students. They built relationships. But they were also creative. They didn’t just teach lessons. They provided learning experiences. #edchat #FutureDriven #satchat – @DavidGeurin My post is inspired by this Twitter comment. I fully agree with the sentiment regarding great teachers however it made me consider what…

Rheoli Newid

Fe fynychais hyfforddiant ‘Change Management ‘ yn ddiweddar. Yn sicr mi oedd hi’n gyfle euraidd i ystyried yr holl newidiadau a fu yn y byd addysg yng Nghymru. Mae newid yn digwydd ym mhob maes ar bob lefel. Meddyliwch am athro yn dechrau ysgol newydd. Mae’r athro yn deall yn iawn beth yw ysgol ac…

Teachers, really do make the difference.

Despite this week being half term for me and many others in Wales, it has occurred to me that teachers are finally being recognised for their diligence, commitment and creativity. The agenda seemed to be set in the video above when Ridley Scott in his fellowship award at the BAFTA’s acknowledged teaching as the most…

Adroddiad Blynyddol ESTYN: Y Gymraeg yn y Sector Saesneg.

Yn yr adroddiad blynyddol gan ESTYN mae llawer o bethau i ganmol am gynnydd yn y Gymraeg yn y Sector Saesneg. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn derbyn sylw arbennig, Yn y mwyafrif o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, mae disgyblion yn cychwyn yn dda wrth ddysgu siarad a gwrando yn Gymraeg. Mae agwedd gadarnhaol gan y rhan…

Adroddiad Blynyddol Estyn: Y Gymraeg yn y Sector Cymraeg, 2010 – 17

Mae ESTYN wedi cyhoeddi adroddiad hynod o ddiddorol ar sail y Gymraeg ym mhob sector ac yn ogystal maent yn cyfeirio at gynlluniau strategol dros addysg Gymraeg. Dyma ychydig o sylwadau er mwyn eich cefnogi i ddarganfod y prif negeseuon. Sector Cymraeg: Yn y Cyfnod Sylfaen ym mron pob ysgol gynradd a lleoliad cyfrwng Cymraeg,…