Rheoli Newid

Fe fynychais hyfforddiant ‘Change Management ‘ yn ddiweddar. Yn sicr mi oedd hi’n gyfle euraidd i ystyried yr holl newidiadau a fu yn y byd addysg yng Nghymru. Mae newid yn digwydd ym mhob maes ar bob lefel. Meddyliwch am athro yn dechrau ysgol newydd. Mae’r athro yn deall yn iawn beth yw ysgol ac…

Teachers, really do make the difference.

Despite this week being half term for me and many others in Wales, it has occurred to me that teachers are finally being recognised for their diligence, commitment and creativity. The agenda seemed to be set in the video above when Ridley Scott in his fellowship award at the BAFTA’s acknowledged teaching as the most…

Adroddiad Blynyddol ESTYN: Y Gymraeg yn y Sector Saesneg.

Yn yr adroddiad blynyddol gan ESTYN mae llawer o bethau i ganmol am gynnydd yn y Gymraeg yn y Sector Saesneg. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn derbyn sylw arbennig, Yn y mwyafrif o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, mae disgyblion yn cychwyn yn dda wrth ddysgu siarad a gwrando yn Gymraeg. Mae agwedd gadarnhaol gan y rhan…

Adroddiad Blynyddol Estyn: Y Gymraeg yn y Sector Cymraeg, 2010 – 17

Mae ESTYN wedi cyhoeddi adroddiad hynod o ddiddorol ar sail y Gymraeg ym mhob sector ac yn ogystal maent yn cyfeirio at gynlluniau strategol dros addysg Gymraeg. Dyma ychydig o sylwadau er mwyn eich cefnogi i ddarganfod y prif negeseuon. Sector Cymraeg: Yn y Cyfnod Sylfaen ym mron pob ysgol gynradd a lleoliad cyfrwng Cymraeg,…

Dyfodol Addysg Gymraeg

Wythnos diwethaf fe ddaeth neges hynod o bwysig am addysg Gymraeg gan ein Gweinidog newydd, Eluned Morgan, “Y ffaith yw na fyddwn ni’n eu helpu nhw gyda chodi ysgolion newydd os nac ’yn nhw yn ein helpu ni i gyrraedd ein targedi ni [o filiwn o siaradwyr Cymraeg],” meddai Eluned Morgan.” Mae Eluned Morgan yn…

Welsh in Education Plan

The week before Christmas a crucial document was released by the Welsh Government, the Welsh in Education Plan. It sets out the strategic direction for Welsh as a language and Welsh Medium Education. My aim in this post isn’t to analyse the content but to draw your attention to a blog post written by Katherine…

Homework…. Yes or No? 

A common debate in education relates to the effectiveness of homework and whether it plays an important role in education. I believe the debate should involve discussions on well-being of a child,  especially as we increasingly accept the importance of a child’s mental health. Research is being developed all the time on the link between…

Gwaith Cartref…..Ie neu na?

Yn Iwerddon yn ddiweddar y maent wedi cynnal Cynhadledd gyda disgyblion ac un o’r prif ofidion a godwyd oedd gwaith cartref. Pwnc llosg  ydyw fodd bynnag pwnc sydd angen trafod mewn cyd-destun lles disgyblion yn enwedig iechyd meddwl. Mae mwy o ymchwil yn cael eu cyhoeddi ar sail iechyd meddwl plant a phwysigrwydd cadw amser…