It’s raining Sherbert Lemons #TMSouthWales

I had the great pleasure of attending my first Teach Meet on Tuesday. To be inspired is to learn, to remember what makes you a success and to build on that ability. On Tuesday we were graced with two fantastic keynote speakers of the highest quality. @musicmind brought the #fizz back into education.  With all…

Adroddiad Estyn: Rhan 4: Siarter Iaith

Byddaf yn cyflwyno’r Siarter Iaith i ysgolion Canolbarth y De. Dyma sylwadau Estyn: Siarter ar gyfer y Gymraeg  Mae ‘Siarter Iaith Gymraeg’ Cyngor  Sir Gwynedd yn fframwaith a  ddefnyddir i hyrwyddo’r defnydd o’r  Gymraeg gan ddisgyblion mewn  cyd-destunau cymdeithasol.  Mae’r Siarter yn pwysleisio  pwysigrwydd cynnwys y gymuned  ysgol gyfan, gan gynnwys rhieni a  llywodraethwyr, wrth…

Adroddiad Estyn: Rhan 3: Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg .

​Mae ESTYN wedi cyfeirio’n uniongyrchol at ddefnydd o Gymraeg yn yr adroddiad. Cynradd: Mae safonau Cymraeg mewn  ysgolion cyfrwng Saesneg  yn rhy amrywiol o hyd. Mae  argymhellion gan ryw draean o  ysgolion cyfrwng Saesneg yn  ymwneud â disgyblion nad ydynt  yn defnyddio’u medrau llefaredd  Cymraeg yn ddigon da y tu allan  i wersi ffurfiol. Er…

Adroddiad Estyn: Rhan 2: Llythrennedd yn yr Ysgol Gynradd.

Llythrennedd:  Cyfnod Sylfaen: Mae medrau llythrennedd  disgyblion yn parhau i wella. Mae  llawer o ddisgyblion y Cyfnod  Sylfaen yn siarad yn hyderus gan  ddefnyddio geirfa ddiddorol ac  maent yn defnyddio’u medrau  darllen yn dda i gefnogi eu dysgu. Llefaredd: Yng nghyfnod allweddol 2, mae  safonau llythrennedd yn dda  mewn rhyw ddwy ran o dair o …

A quick post on #Leadership

The idea of leadership in Schools is always hotly debated. How much influence can a leader have? As I begin a secondment, I’m beginning to think more on this point and in many ways I believe that a leader is responsible for allowing a vision to take fruition and blossom. A vision must be shared…