It’s raining Sherbert Lemons #TMSouthWales

I had the great pleasure of attending my first Teach Meet on Tuesday. To be inspired is to learn, to remember what makes you a success and to build on that ability. On Tuesday we were graced with two fantastic keynote speakers of the highest quality. @musicmind brought the #fizz back into education.  With all…

Adroddiad Estyn: Rhan 4: Siarter Iaith

Byddaf yn cyflwyno’r Siarter Iaith i ysgolion Canolbarth y De. Dyma sylwadau Estyn: Siarter ar gyfer y Gymraeg  Mae ‘Siarter Iaith Gymraeg’ Cyngor  Sir Gwynedd yn fframwaith a  ddefnyddir i hyrwyddo’r defnydd o’r  Gymraeg gan ddisgyblion mewn  cyd-destunau cymdeithasol.  Mae’r Siarter yn pwysleisio  pwysigrwydd cynnwys y gymuned  ysgol gyfan, gan gynnwys rhieni a  llywodraethwyr, wrth…

Adroddiad Estyn: Rhan 3: Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg .

​Mae ESTYN wedi cyfeirio’n uniongyrchol at ddefnydd o Gymraeg yn yr adroddiad. Cynradd: Mae safonau Cymraeg mewn  ysgolion cyfrwng Saesneg  yn rhy amrywiol o hyd. Mae  argymhellion gan ryw draean o  ysgolion cyfrwng Saesneg yn  ymwneud â disgyblion nad ydynt  yn defnyddio’u medrau llefaredd  Cymraeg yn ddigon da y tu allan  i wersi ffurfiol. Er…

Adroddiad Estyn: Rhan 2: Llythrennedd yn yr Ysgol Gynradd.

Llythrennedd:  Cyfnod Sylfaen: Mae medrau llythrennedd  disgyblion yn parhau i wella. Mae  llawer o ddisgyblion y Cyfnod  Sylfaen yn siarad yn hyderus gan  ddefnyddio geirfa ddiddorol ac  maent yn defnyddio’u medrau  darllen yn dda i gefnogi eu dysgu. Llefaredd: Yng nghyfnod allweddol 2, mae  safonau llythrennedd yn dda  mewn rhyw ddwy ran o dair o …

A quick post on #Leadership

The idea of leadership in Schools is always hotly debated. How much influence can a leader have? As I begin a secondment, I’m beginning to think more on this point and in many ways I believe that a leader is responsible for allowing a vision to take fruition and blossom. A vision must be shared…

Schools, the beating heart of our communities. 

More than ever I have been impressed and stood in awe at the hard work of teachers, the generosity of parents and the joy of the pupils in sharing and giving to their local community.  I’m immensely proud at the commitment of both staff and pupils at my school who have made every effort to…