Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd

Yn wir bydd y ffwrnais awen ar dân wythnos nesaf gyda dros saithdeg mil o gystadleuwyr yn canu, actio, perfformio, dawnsio, coginio, rocio (brwydr y bandiau) a llawer mwy. Mi fydd dawn Cymru i weld mewn ardal sydd yn rhan allweddol o dwf yr iaith gydag yr ugeinfed ysgol yn y Brifddinas wedi agor ar safle parc Hamadryad, sef Ysgol Hamadryad. Dyma’r ysgol Gymraeg agosaf at y maes.

Fe ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i’r Bae ym mis Awst ac yn fy marn i, rhan fawr o lwyddiant yr ŵyl oedd y ffaith bod pobl yr ardal yn gallu dychwelyd i’r maes heb dalu ceiniog. Yr wyf yn falch felly i weld yr Urdd yn gwneud rhywbeth tebyg. Mae yma gyfle euraidd i rannu ein diwylliant gydag eraill, agor y drysau at gymunedau a dweud dewch am dro a mwynhau doniau ieuenctid ein gwlad.

Er ei bod yn anodd dilyn yr ysgolion ar hyd y daith at y bae, o amgylch Caerdydd a’r Fro mae coch, gwyn a gwyrdd ym mhobman.

Mae cân newydd Mr Urdd yn dangos sawl darlun arbennig o Gaerdydd a’r Fro,

Mae’r fersiwn newydd gan Mei Gwynedd yn llwyddo i dal cyffro’r ardal.

Pan fyddech yn dod i’r maes bydd cyfle gennych i ddarganfod y bae, mynd am dro i Gastell Caerdydd, siopa (yn ôl pob sôn, mae John Lewis yn ffefryn mawr), darganfod y diwylliant caffi sydd yn mynd o nerth i nerth, yn enwedig yn yr ‘arcades’ sydd yn cadw sawl cyfrinach gorau megis ‘Spillers’ gyda’r dewis gorau o vinyls yn unman neu ‘Wally’s’ sef delicatessen arbennig, sawl amgueddfa gan gynnwys Sain Ffagan ac wrth gwrs traethau ar hyd arfordir y fro gan gynnwys yr enwog Ynys y Barri!

Ond efallai mwy nag un rhywbeth bydd pobl sydd erioed wedi ystyried ymweld â maes yr Eisteddfod yn dod am dro a blasu’r hwyl a sbri, yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn rhan o ddiwylliant arbennig gydag ethos o gydweithio, rhyngweithio a dathlu amrywiaeth.

Cystadleuaeth yw’r Eisteddfod ac felly hoffwn gynnig geiriau Nelson Mandela fel cymorth i bob cystadleuydd,

I never lose, I either win or learn.

Ond cofiwch petaech yn cystadlu wythnos nesaf, yr ydych eisoes wedi ennill!

Ennill neu golli, bydd yr athrawon, rhieni a ffrindiau mor falch dros eich angerdd ac ymdrech.

Mewn hen erthygl ar fy mlog fe gyfeiriais at gasglu sut gymaint o eiddo am ddim ag sy’n bosib; sticeri, bagiau, peniau, pensiliau a mwy.

Dyma linc gyda chefnogaeth teithio i’r bae;

https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/21618.html?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=CITY+OPERATIONS

Felly yn syml dyma gais i ddweud dewch am dro i Fae Caerdydd,

“O’r llwyfan gorau yng Nghymru,

Bydd doniau yn byrlymu,

Bydd y bae yn dawnsio,

I synau plant yn cystadlu a joio.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.