Beth sy’n bwysig?

Beth syn bwysig ar ddiwedd blwyddyn academaidd yw amser i fwynhau, ymlacio, ail ennill eich egni, darllen, dawnsio, chwarae a chofio gyda balchder pa mor galed yr ydych wedi gweithio dros y flwyddyn ddiwethaf.

Wrth sicrhau amser i feddwl erbyn diwedd y gwyliau, dyma restr o’r holl newid bydd angen ystyried. Yr wyf yn ysgrifennu’r rhestr fel bod dim angen ichi gofio ond fe gewch chi wirio gyda’r rhestr yn eich amser chi.

– Yn gyntaf y mae rhaid paratoi at y safonau proffesiynol newydd i athrawon ac arweinwyr ysgolion ym mis Medi

– Cenhadaeth ein Cenedl

– I ddatblygu ysgolion fel sefydliadau dysgu

– Diwygio’r Cwricwlwm

– Dysgu Proffesiynol h.y. cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol

– Deddf newydd ADY

Hoffwn ategu at y rhestr bod angen ystyried amser. Mae newid yn gallu bod yn bositif ond petaech yn ceisio newid pob dim ar yr un pryd ni fydd y newid yn sefydlu’n iawn.

Felly gan ystyried yr uchod beth sydd angen gwneud fel blaenoriaeth?

Yn fy marn i, credaf fod angen i bawb sicrhau bod y 4 diben yn allweddol at bob dim sydd yn digwydd o fewn yr ysgol. Fel man cychwyn, mae hyn yn rhoi’r holl ffocws ar y disgybl ac yn y diwedd yr ydym yn ein swyddi i wneud y gorau dros bob plentyn.

Gweledigaeth ar waith yw’r allwedd at yr uchod. Gan gymryd un cam ar y tro, bydd cyfle i ddeall pwysigrwydd rhannu negeseuon ymysg y rhanddeiliaid i gyd a beth fydd yn bwysig yw cyfathrebu effeithiol. Ydy pawb yn deall y 4 diben? Ydyn nhw’n cytuno sut maent yn edrych ar waith yn eich ysgol h.y. beth yw dysgwr uchelgeisiol? Beth yw disgybl mentrus?

Felly dros yr haf cymerwch yr amser i glirio eich pen, cymryd saib a pheidiwch orfeddwl am bob dim sydd wedi digwydd neu angen gwneud ond defnyddio’r amser i feddwl, rhywbeth sydd ddim o hyd yn bosib yn ystod tymor prysur.

Un neges syml sydd ar ôl, mwynhewch eich gwyliau haf!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.