Gwaith Cartref…..Ie neu na?

Yn Iwerddon yn ddiweddar y maent wedi cynnal Cynhadledd gyda disgyblion ac un o’r prif ofidion a godwyd oedd gwaith cartref. Pwnc llosg  ydyw fodd bynnag pwnc sydd angen trafod mewn cyd-destun lles disgyblion yn enwedig iechyd meddwl.

Mae mwy o ymchwil yn cael eu cyhoeddi ar sail iechyd meddwl plant a phwysigrwydd cadw amser i ymlacio, gwneud addysg gorfforol a mwynhau amser gyda’r teulu.

Yr wyf wedi bod yn darllen sawl erthygl ar y Testunau’r gwaith cartref ac yn sicr mae hi’n werth cymryd yr amser i ddarllen erthygl gan yr OECD,

http://oecdinsights.org/2016/09/01/more-work-more-play-whats-really-best-for-high-school-students/

I gymryd dyfyniad, 

Study pressure has led to an increase in stress, psychological problems and even tragedy. Recently, a 16-year-old girl from Chengdu, Sichuan Province, committed suicide after failing to pass the entrance exam for a respected senior high school. The level of competition in China to be accepted into college is extremely high.”

Dyma ddatganiad hynod o bwerus. Mae hi’n wir yn bwysig i’w hystyried lefelau lles disgyblion wrth gymryd barn am waith cartref ac fel mae’r erthygl yn awgrymu mae tystiolaeth i ddweud bod gwaith cartref yn ychwanegu at ‘stress’  ond hefyd mae gwaith cartref yn gallu arwain at ganlyniadau gwell mewn arholiadau fodd bynnag nid yw’r Ffindir yn dilyn yr un llwybr a maent yn llwyddo i gael sgoriau uchel heb ormod o bwyslais ar waith cartref.

Fe ddaeth ymchwil sylweddol i ddweud pa mor effeithiol oedd ac yw gwaith cartref,

The most comprehensive research on homework to date comes from a 2006 meta-analysis by Duke University psychology professor Harris Cooper, who found evidence of a positive correlation between homework and student achievement, meaning students who did homework performed better in school. The correlation was stronger for older students—in seventh through 12th grade—than for those in younger grades, for whom there was a weak relationship between homework and performance.”

Mae’r dyfyniad uchod yn dod o erthygl gan Time,

http://time.com/4466390/homework-debate-research/

Mae’r erthygl yn un hynod o deg sydd hefyd yn cynnwys barn yn erbyn gwaith cartref megis,

Cathy Vatterott , an education professor at the University of Missouri-St. Louis, supports the “10-minute rule” as a maximum, but she thinks there is not sufficient proof that homework is helpful for students in elementary school.”

Fe ddaeth dadlau mas am y rheol 10 munud ychwanegol y flwyddyn. Felly, erbyn blwyddyn 9 bydd plentyn yn derbyn gwaith cartref yn gyfateb i awr a hanner, 

Harris Cooper conducted a comprehensive analysis of the correlation between student achievement and homework. This study found a positive correlation, however it notes that this is much stronger at the high school level than in primary school.  Cooper suggests the 10-20 minute rule: every year no more than 10 minutes should be added to the time spent on homework. Following this approach, a child in the first grade would be assigned 10 minutes of homework, while a secondary student in year 9 would be assigned no more than 90 minutes of homework. The only problem with this approach is that not all children take the same amount of time on each assignment.”

Gwaith ymchwil Cooper sydd wedi arwain y dadlau o blaid gwaith cartref fodd bynnag mae’r effaith ar ddisgyblion yn yr ysgolion cynradd yn fach iawn i gymharu gyda disgyblion yn yr ysgol Uwchradd fodd bynnag a oes angen ystyried cefndir a gallu disgyblion? Petai fod plentyn yn alluog ac yn awyddus i wneud ei gorau, maent yn tueddu i wneud pob ymdrech i gyflawni gwaith cartref ac yn aml yn derbyn cefnogaeth i wneud y tasgau. 

A fydd gwaith cartref i ddisgyblion heb gefnogaeth o unrhyw fudd neu ydy hyn yn arwain at fwy o broblemau o fewn yr ysgol megis derbyn stŵr a cholli amser egwyl er mwyn cyflawni’r gwaith?

O’r Cyngor Dysgu yn Lloegr daeth y dyfyniad isod,

Dame Reena Keeble, an ex-primary school head teacher who led the report, told Newsround: 

“What we are saying in our report is that if schools are settinghomework for you, they need to explain to you – and your mums and dads – why they’re setting it, and your teachers need to let you know how you’ve done in your homework……..We found homework can really help with your learning, as long as your school makes sure that what you’re doing for your homework is making a difference.”

Roedd hyn yn rhan o erthygl arbennig gan ‘Newround’ ar y BBC,

http://www.bbc.co.uk/newsround/38383428

Yn aml wrth wneud gwaith ymchwil yr ydych yn dod ar draws blog gan rieni sydd yn erbyn gwaith cartref ond fe ddaeth y dyfyniad isod o erthygl gan riant,

https://www.theatlantic.com/national/archive/2009/09/does-homework-work/26545/

Two 2006 books make that argument: Alfie Kohn’s The Homework Myth, and Sara Bennett & Nancy Kalish’s The Case Against Homework

Homework does not improve children’s work habits, argues Kohn. It does not reinforce skills, and “isn’t even correlated with, much less responsible for, higher achievement before high school.” 

Heb os nac oni bai does neb eisiau sefyllfa tebyg i’r cartwn isod,

Nid gwaith rhieni yw gwaith cartref ond efallai cyfle i rieni a disgyblion i wneud tasgau ar y cyd ydyw. Fe ddaeth Iwerddon at y casgliad bod pwrpas i waith cartref phetai’r tasgau ei hun yn werthfawr, yn adeiladu ar sgiliau blaenorol ac yn galluogi gwaith ymchwil. Mae hi’n werth dilyn Teaching Council (@TeachingCouncil): https://twitter.com/TeachingCouncil?s=09.

Wrth gyrraedd at fy marn i, hoffwn gyflwyno un erthygl arall,

https://www.oxfordlearning.com/how-does-homework-affect-students/

Dyma’r erthygl sydd yn rhoi’r cymorth mwyaf ymarferol i rieni a disgyblion.
Cydbwysedd yw’r allwedd at lwyddiant gyda gwaith cartref. A oes pwrpas i Restr arall o syniad petai un Cwestiwn yn ymwneud gyda datrys problemau yn gallu bod yn llawer mwy gwerthfawr.  Oes angen treathawd hir pan fydd gwaith ymchwil gyda pharagraff byr sydd yn crynhoi’r gwaith yn union mor werthfawr? Credaf fod yna lle i waith cartref a chytunaf gyda chasgliad y disgyblion o Iwerddon, mae tasgau cyfoethogi yn llawer mwy buddiol ac yn cynnig dysgu annibynnol yn lle ailgylchu rhestr o gwestiynau. 

Yr wyf yn sicr bydd nifer o bobl yn anghytuno a phwy a ŵyr i ba gyfeiriad bydd gwaith ymchwil yn ein harwain yn y dyfodol fodd bynnag credaf yn gryf bod angen ystyried cefndir disgyblion, sefyllfa teuluoedd a sut i gefnogi pawb i ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol oherwydd dyma’r prif sgil sydd angen ar ddisgyblion wrth gychwyn bywyd yn y Brifysgol.

Ar ôl yr holl waith ymchwil yr wyf wedi cyrraedd at y 5 casgliad isod,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.