Credu mewn athrawon, meincnodi yn erbyn y gorau

on

Blog Cwricwlwm i Gymru

Read this page in English

KW portrait 1.png

Gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg,

Mae’n hysbys iawn bod Michael Gove, enw sy’n gyfarwydd i chi dw i’n siŵr, wedi cwestiynu gwerth dilyn tystiolaeth a gwrando ar “arbenigwyr” unwaith. Dyw hon ddim yn farn dw i’n ei rhannu. Dw i’n credu bod yn rhaid i bob penderfyniad sy’n cael ei wneud gan lywodraeth fod wedi ei seilio ar dystiolaeth gadarn.

View original post 451 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.