Gorymdaith #Urdd2017

on

Mi oedd yn bleser i gymryd rhan yn yr orymdaith ddoe. Wrth gerdded trwy ganol dref Pen-y-bont, mi ddaeth yn amlwg bod miloedd o blant, rhieni ac athrawon wedi gwneud pob ymdrech i gefnogi a dathlu’r Urdd Eisteddfod yn dychwelyd i ranbarth Morgannwg Ganol. Mae rhanbarth @Urddmg mor wahanol gan gynnwys trefi Porthcawl, Maesteg, Pen-y-bont, Pencoed, Llantrisant a Phontypridd. Fel yr ydych yn gallu dychmygu, mae’r ardaloedd i gyd yn brysur iawn gyda chodi arian er mwyn cefnogi’r achlysur arbennig. 


Dyma faner fy ysgol a chredaf fod achlysuron fel yr orymdaith yn allweddol at gymryd yr iaith tu hwnt i furiau ysgol a mas yn y gymuned. Gyda nifer o ddisgyblion yr ardaloedd yn dod o gartrefi sydd ddim gyda’r iaith fel iaith y teulu (dydw i ddim yn hoff o’r diffiniad di-gymraeg) mae hi’n bwysig i ddangos sut mae’r iaith yn fyw yng nghymoedd y De.  

Wrth ystyried taw ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Saesneg oedd yn rhannu’r hwyl, roedd y gorymdaith yn dangos llwyddiant dwyieithrwydd ar waith. Roedd @colegpenybont

yn rhan allweddol o drefniadau’r ddiwrnod. Heb yr holl gydweithio ni fydd hi’n bosib i gynnal Eisteddfod yn eich ardal. 

Nid wyf yn ceisio bod yn wleidyddol ond yn sicr #WeAreWales #NiYwCymru yn cadarnhau fy marn bod yr Iaith, Cymreictod ac ethos cynhwysfawr yn union mor berthnasol heddiw ag erioed. Fel mae tîm pêl-droed yn ein hatgoffa #Togetherstronger. 

Roedd siopau yn addurno ffenestri gyda baner Cymru, lluniau Mr Urdd ac yn ymuno yn y balchder yn y gymuned. Mae’r iaith Gymraeg yn gallu uno pobl. Dathlu ein mamiaith,  dathlu ein diwydiant, dathlu dawn Ieuenctid Cymru a threftadaeth ein gwlad yn sicr yw’r nod ond dathlu dyfodol yr iaith yw’r prif nod.

Cyfle euraidd ydyw i glywed, defnyddio a gwella sgiliau iaith fodd bynnag fel mae sawl Eisteddfod megis Caerffili 2015 yn dangos, mae’r ŵyl i bawb felly dewch i ymuno yn yr hwyl! 

Ac yn sicr mi fydd Mr Urdd yn derbyn croeso anferthol yn ein rhanbarth ni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.