Defnyddio Cerddi

on

Y Byd a'r Betws - Blog Barri Moc

pablo (1)

Mae datblygu darllen yn rhan bwysig iawn o gaffael iaith ac mae dod o hyd i ddeunydd addas ar gyfer y dosbarth Cymraeg Cyfrwng Saesneg yn waith caled ar brydiau. Dros y blynyddoedd, dw i wedi defnyddio paragraffau ffeithiol yn unig er mwyn gwneud tasgau darllen a deall trwy llenwi grid neu ateb cwestiynau.

Yn anffodus, nawr fy mod i wedi aeddfedu ychydig fel athro iaith ac arbrofi mwy fwy gyda Iaith Darged a’r syniad o gaffael iaith, dydy’r paragraffau ffeithiol ddim yn ddigonol er mwyn cynnal fy ngwersi erbyn hyn ac rydw i wedi bod yn datblygu nifer o adnoddau ar ffurf Straeon Sydyn er mwy ehangu’r ystod o deunyddiau a ffurfiau i herio’r digyblion a dwi wedi blogio am rhain eisioes.

O achos y llwyddiant a’r cynnydd amlwg, dw i wedi bod yn arbrofi rhywfaint gyda defnyddio cerddi er mwyn datlbygu’r sgil o ymateb i ddeunyddiau darllen amrywiol…

View original post 589 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.