Dathlu Chwaraeon Cymru

on

Diwrnod hanesyddol ydyw yn ein byd Chwaraeon heddiw. Mi fydd y tîm Rygbi a Phêl-droed yn brwydro am fuddugoliaeth. Mae tîm rygbi Cymru yn erbyn Awstralia er mwyn sicrhau llwybr haws i’r wyth olaf a mae tîm Pêl-droed angen ennill i gadarnhau lle yn Ffrainc ar gyfer Euro’s 2016.

Mi fydd ambell Adran o’r cyfryngau yng Nghymru yn ceisio creu ffiniau ffug rhwng cefnogi un gêm dros y llall yn hytrach na deall dyma ein cyfle i ddathlu llwyddiannau Cymru!

image

Does neb wedi gwneud mwy nag Aaron Ramsey i ddymchwel y ffiniau ffug. Cododd fy nghalon pan welais y llun isod,

image

Ein chwaraewyr rygbi a phêl-droed yn dathlu a chymdeithasu gyda’i gilydd. Dydy ein chwaraewyr proffesiynol ddim yn derbyn y ffiniau ffug felly fel Cymry, fel un llais o Wynedd i Gaerdydd, mewn un sgrech, un atsain, un côr, Cymru, bydd y bloedd i uno pob Cymro a Chymraes heno!

Mae Warren Gatland yn deall yn iawn pwysigrwydd dathlu cymreictod wrth ofyn i Tom Jones rhoi crysau i’r tîm rygbi, Joe Calazaghe yn sgwrsio am ennill (oes unrhywun well i wneud hyn?), adloniant gan Rob Brydon a mwy! Mae carfan rygbi Cymru yn haeddu pob clod am orestyn sawl rhwystr gan gynnwys anafiadau ofnadwy i gyrraedd yr wyth olaf.

image

Hawlfraint y Llun uchod gan @owsigraphics.

Yn ogystal ag hyn mae carfan Pêl-droed Cymru yn wynebu cyfle euraidd i gyrraedd rownd derfynol Pencampwriaeth Ewrop. Pwynt yn unig sydd angen arnynt a heddiw neu nos Fawrth bydd y cyfle i dathlu llwyddiant arwrol.

image

Hawlfraint, Wales online.

Mae ail reswm dros ysgrifennu fy mhost, yng Nghymru rydym yn wael am ddathlu llwyddiannau ac yn y wasg yr ydym wedi darllen llawer o ofidion am ‘Obesity’, am Iechyd ein gwlad. Wel hoffwn wneud cais i’r Llywodraeth yng Nghymru a phob Plaid gwleidyddol i ddathlu llwyddiannau ein gwlad a ffocysu ar greu modelau rôl da i blant.

Er bod arian yn dynn iawn credaf fod angen inni gymryd mantais o allu a llwyddiant ein hathletwyr ni i greu dyfodol disglair i blant Cymru! Tu hwnt i rygbi a phêl-droed, mae Cymru yn gwneud yn arbennig o dda gyda Geraint Thomas, Owain Doull a Becky James ar frig yr enwau sydd yn llwyddo yn y maes. Jade Jones, Pencampwraig Taekwondo. Jamie Donaldson yn y byd golff. Yn 2012, gwnaeth ein hathletwyr paralympaidd yn anhygoel o dda mewn sawl maes gan gynnwys Aled Davies yn y shot put a sawl nofiwr arbennig. Fe enillodd Seren Bundy-Davies medal Efydd yn y ras 4x400m yn Beijing, dros yr Haf.

Tu hwnt i’r chwaraeon yma, mae llawer o wahanol sbort yn cael eu chwarae yng Nghymru. Mae fy mab yn gwneud cleddyfau ac yr wyf yn gwybod bod talent a dawn arbennig yng Nghymru er dydy’r sbort ddim ar frig unrhyw bennawd papur newydd.

Yr wyf yn sicr bod y rhestr o lwyddiannau yn llawer mwy ond fy mhwynt yw hyn; mae disgyblion pob Ysgol yn ymateb i lwyddiant. Petai cynllun yng Nghymru i ariannu athletwyr i rannu ychydig o’i hamser ym mhob Ysgol bydd llawer mwy o ffocws gan y disgyblion ar gadw’n iach, bwyta’n Iach a Chymreictod. Modelau rôl da yw’r allwedd at sbarduno disgyblion i anelu am y sêr. Dydw i ddim eisiau bod yn or-wleidyddol, ond dydy wasg Lloegr ddim yn mynd i roi ffocws ar Gymru felly ein dyletswydd ni yw hynny.

Hoffwn weld posteri o’r chwaraewyr ym mhob Ysgol gyda lluniau yn annog bwyta’n iach, cadw’n iach, mwynhau’r chwaraeon a dathlu cymreictod.

Pob lwc Cymru!

#fiywcymru

#cymru

#cymruambyth

3 Comments Add yours

  1. Diolch yn fawr am flognod diddorol a phwysig arall a cytunaf 100% da ti ymhob agwedd a neges yma. Gobeithio yn arw caiff sylw teg gan y pwerau mawr a bod clustiau ganndynt i wrando a gweithredu ar y syniadau gwych – er mwyn ein plant a’n cenedl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.