#Caerffili2015

Pleser ydoedd i wylio sut gymaint o ddisgyblion ardal Gaerffili yn perfformio yn y sioe neithiwr ar S4C. Mae rhaid ifi ddweud fy mod yn teimlo’n ychydig yn hen wrth weld plant y sioe Ieuenctid, fe ddysgais criw ohonynt ym mlwyddyn 2. Fe dreuliais fy amser yn dweud dwi’n cofio hi, fe…….ond yn sicr mi oeddwn yn llawn falchder i weld pa mor dda a phroffesiynol oeddent wrth berfformio.

Dwi’n gwybod yn iawn pa mor galed mae’r ysgolion wedi gweithio er mwyn bod yn barod at yr achlysur. Newyddion anhygoel ydoedd i glywed sawl plentyn sydd wedi ymaelodu gyda’r Urdd o’r ardal (dwi’n credu dros 5 mil) a does neb yn gweithio’n fwy caled na Helen Greenwood i sicrhau bydd pob dim yn llwyddo.

Edrychaf ymlaen at ymweld â’r maes yr Eisteddfod yn Llancaiach Fawr a chlywed yr iaith yn fyw yng nghwm Rhymni. Mae sut gymaint o rieni yn dewis addysg Gymraeg yn yr ardal ac yn sicr bydd yr wythnos yn dathlu llwyddiant pob Ysgol.

Hoffwn ddymuno pob lwc i fy nghyfoedion draw yng Nghaerffili. I bob plentyn sydd yn llwyddo, llongyfarchiadau ac i bob plentyn sydd ddim yn cyrraedd y brig, dal ati. Cofiwch ddechrau nid diwedd y daith yw cystadlu.

Mae Caerffili wedi goleuo mewn lliwiau’r Urdd, pob Ysgol, pob cylchdro ac wrth gwrs y Castell.

Dymuniadau gorau ichi gyd a chofiwch #caerffili2015
image

2 Comments Add yours

  1. Reblogged this on BlogBJMock – Y Byd a'r Betws and commented:
    #Caerffili2015

  2. Diolch yn fawr i ti am y blog yma. Rydw i’n cytuno’n llwyr gyda ti ar bob pwynt rwyt ti’n wneud yma. Hoffwn hefyd adleisio dy bwynt am gwaith caled Helen Greenwood a’i thim a’r gwyrfoddolwyr sy wedi sicrhau y cychwyn gorau i #Caerffili2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.