‘Don’t Panic…..’ Arholiadau!

Geiriau enwog Corporol Jones sydd yn atseinio yn fy mhen pob tro mae tymor y profion yn dychwelyd fel cysgod dros y wlad.

image

Yr wyf yn ysgrifennu fy mhost oherwydd fy mod yn cofio’r teimlad o eistedd o flaen y ddesg gyda choesau fel jeli a bola fel peiriant golchi dillad. Myfi oedd y plentyn a wnaeth ysgrifennu’r ateb cywir ac yna dileu ar ôl eiliadau o ansicrwydd. Doedd fy athrawon ddim yn deall Pam nad oeddwn yn perfformio’n well mewn arholiadau ond yn syml,
doeddwn i ddim wedi dysgu sut i reoli fy emosiynau.

Mae sawl plentyn yn gallu ymdopi gyda’r arholiadau’n arbennig o dda. Fodd bynnag mae’r post yma i’r plant sydd yn fwy tebyg i sut oeddwn i.

http://www.exeter.ac.uk/wellbeing/resources/online-resources/keeping-calm/

http://www.huffingtonpost.co.uk/cat-williams/how-to-stay-calm-during-exams-_b_5513048.html?

Mae’r cysylltiadau uchod yn weddol debyg ac mewn gwirionedd y cwestiwn yw sut mae’n bosib rheoli emosiynau?

image

Hoffwn awgrymu pump cam dwi’n gobeithio bydd yn helpu wrth ichi sefyll eich arholiadau.

1) Dwi’n cymryd yn ganiataol eich bod wedi adolygu felly, cam 1 yw ffydd neu hunan hyder. Mae’r gwaith caled sef yr adolygu wedi digwydd nawr mae hi’n bwysig i ddweud eich bod yn barod. Mae hyn yn haws dweud na gwneud serch hynny mae hi’n bwysig ichi sylweddoli eich bod yn barod. Mi fydd y llais panig yn dweud, ond dydw i ddim yn gwybod……..dwi angen deall……yn fwy….ond mewn gwirionedd panig ydyw, panig rhag ofn eich bod yn methu ateb cwestiwn.

Wel, dwi’n mynd i awgrymu eich bod yn rheoli eich panig gan anadlu’n gywir ac o dan eich rheolaeth chi. Cymerwch anadl mawr a rheoli’r nerfau. Dwi’n hoffi cerddoriaeth i gadw fy emosiynau o dan reolaeth. Bydd nifer ac efallai pob un ohonoch yn anghytuno gyda fy newis o ganeuon, yn gyntaf

‘Stronger’ gan Kelly Clarkson

2) Wrth gyrraedd yr arholiad, peidiwch â becso am sylwadau eich ffrindiau. Yn aml bydd sylwadau megis, ydych chi wedi astudio…….beth yw……..wyt ti’n gallu mynd dros…………

Er eich bod eisiau helpu eich gilydd, ar yr adeg hynny, cyn mynd mewn i’r arholiad mae hi’n bwysig i feddwl am beth sydd yn eich galluogi i fod yn ‘calm’.

Fe ddysgais ar ôl blynyddoedd o deimlo’n ych cyn arholiad oherwydd yr holl bili balod yn fy mola taw rhywbeth i helpu ac nid ymladd ydyw. Dyma eich cyfle i fynd ati gyda meddylfryd gwahanol. Sut? Wel imi fe ddes i at benderfyniad bod y teimlad ych yna fel modd o gadw fi ar fy mlaenau traed. ‘Adrenalin’ y corff a hebddo ni fydd yn bosib gwneud mor dda.

Y gân hoffwn awgrymu yw, ‘Don’t stop me now’ gan Queen.

3) Aaaahhhhh!!!!!!   Tudalen a meddwl gwag!!!!

image

Yn aml yr ofn mwyaf yw methu ateb cwestiwn. Dwi’n sicr bydd y cwestiwn yn gallu eich helpu i ddarganfod yr ateb ond pan ddaw panig mae ansicrwydd yn achosi diffygion yn eich gallu i feddwl yn glir. Mae angen ichi gymryd munud i ddod nôl at eich synnwyr. Nid wastraff munud ydyw ond cyfle i reoli’r teimladau. Hyn yn fwy nag unrhywbeth arall sydd yn mynd i helpu pawb! Yn y byd gwaith dwi’n dal yn gwneud hyn yn enwedig ar ddiwrnod hynod o galed ac yn aml mae eich gallu i feddwl yn glir o dan gwmwl.

‘Think for a minute’ yw’r gân berffaith am hyn gan The House Martins.

4) Ceisiwch reoli eich amser yn dda a dilynwch y cod marcio h.y. petai un cwestiwn yn werth 2 farc a’r llall 6, mae hi’n yn amlwg bod angen treulio mwy o amser ar y cwestiwn gyda’r mwyaf o farciau.

Dwi’n deall yn iawn fy mod yn awgrymu synnwyr cyffredin ond yn aml mae nifer o blant ac oedolion yn treulio amser ar gwestiynau llai pwysig yn hytrach na blaenoriaethu.

Mewn ffordd mae angen ichi reoli amser ac er bod hyn yn teimlo’n amhosib, mater o ddyfal barhad ydyw.

‘Time after Time’ gan Cyndi Lauper yw fy newis fan hyn. Yn lle meddwl am berson meddwl am ateb i gwestiwn wrth wrando ar y gytgan.

5) Yn syml, gwnewch eich gorau glas. Does neb yn gallu cwestiynu eich ymdrech ac fel maent yn dweud yn y gêm rygbi, gad popeth ar y cae. Yn fy marn i, does neb yn gallu gofyn am fwy. Dwi ddim o blaid mynd dros bob cwestiwn ar ôl yr arholiad rhag ofn eich bod yn cwestiynu pob ateb. Teimlaf fod yn bwysig  i baratoi am yr arholiad nesaf.

Symud ymlaen yn eich meddwl er mwyn bod yn barod am y papur nesaf.

Y gân berffaith i orffen pob arholiad yw,

‘Always look on the bright side of life’ gan Monty Python.

Ac wrth gwrs ar ôl gorffen pob un ohonynt eich amser chi ydyw i ymlacio a joio.

I orffen, pob lwc i bawb sydd yn sefyll arholiadau!

pob lwc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.