Adolygu.

Mae hi’n anodd adolygu tra bod plant eraill yn mwynhau gwyliau Pasg. Mae mantais ar hyn o bryd sef tywydd garw ond dwi’n cofio diwrnodau crasboeth o Wanwyn a Haf pan oeddwn yn fy arddegau ac yn ceisio dysgu fy nodiadau. Dwi’n ysgrifennu fy mhost er mwyn dweud wrth rieni a phlant Blwyddyn 10eg,11eg 12eg a 13eg does dim un ffordd gywir o adolygu ond beth sydd yn bwysig yw ffurfio techneg bersonol. Yn anffodus does dim dewis, mae angen i bawb adolygu, beth sydd yn bwysig yw trefn a rheoli amser yn effeithiol.

Dydych chi ddim eisiau teimlo fel hyn,

Adolygu 4

Mae hi’n bwysig i greu amserlen neu fydd pob dim yn dod ar eich pen yn sydyn iawn,

adolygu 3

Map meddwl gan ddefnyddio app Mindly o Google Store.

Dyma pum syniad i’ch helpu,

1) Amserlen Adolygu – Yn aml bydd pawb yn meddwl bod hyn yn wastraff amser. Weithiau does dim angen gwneud un go iawn ond bod trefn glir ac effeithiol yn dy feddwl sydd yn mynd i osgoi’r holl banig wrth i’r arholiadau nesáu. mae hi’n ddigon syml i greu amserlen ond yn fy marn i, mae hi’n bwysig i ddilyn trefn dy arholiadau gan bwyso a mesur beth yr wyt yn gwybod yn dda a beth sydd angen dysgu’n well.

2) Creu Nodiadau – Mae sawl ffordd o wneud hyn ac mewn gwirionedd mae hi’n bwysig i ddewis ffordd sydd yn addas i dy ffordd di o feddwl. Dwi’ hoffi mapiau meddwl,

map meddwl

Mae’r esiampl uchod yn dod o wefan ‘Mapiau Meddwl’, dyma ambell gyswllt i helpu chi i greu map meddwl ar lein,

https://popplet.com/

https://www.mindmup.com/

Lliwiau, llythrennau bras a bach, cysylltiadau a phrif ffocws sydd yn allweddol wrth greu map. Mae pobl eraill yn ail strwythuro nodiadau ysgol ar gardiau megis ‘index cards’. Mae hyn yn eich galluogi i fod yn drefnus iawn gyda chardiau syml i godi pan fyddech angen edrych yn sydyn. Weithiau yr ydych yn ffocysu ar nodiadau ysgol gan amlygu’r prif bwnt ac yna creu nodyn cyswllt i gyd-fynd gyda’r wybodaeth. Mewn gwirionedd, dewis personol ydyw ond dwi’n gobeithio bydd y syniadau uchod yn helpu.

3) Mae hi’n bwysig i osgoi,

stress

Fodd bynnag mae rhaid,

adolygu 2

Felly byddwch yn ofalus i gael cydbwysedd. Yr ydych yn deall eich corff ac yn gwybod pryd mae angen dweud stop. Mae hi’n bwysig i ddeall bod dim rheol aur ynglŷn ag hyn, mae pob plentyn yn gweithio mewn modd gwahanol. Roeddwn i’n adolygu gyda chaneuon ‘Queen’ yn atseinio dros y tŷ ond roedd fy chwaer yn hoff o ddistawrwydd gyda’r tŷ mor dawel â bedd. Beth sydd yn bwysig yw deall pwysigrwydd cymryd egwyl ac os nad oes un darn o wybodaeth yn aros yn eich pen, dyna’r adeg i ddweud digon. Efallai bydd trefnu eich amser yn eich helpu,

https://getrevising.co.uk/planner

4) Bwyta, yfed a gorffwys. Mae hi’n allweddol at lwyddiant i sicrhau bod y corff yn barod am adolygu. Dwi ddim yn siŵr beth yw’r ‘brain Food’ gorau ond yn sicr mae dy gorff angen y bwyd sydd yn rhoi egni, diod sydd yn cadw chi’n iach (dŵr yw’r gorau) ac wrth ddweud gorffwys, dwi’n awgrymu dy fod yn cael digon o gwsg!

revision001

5) Cofiwch, yn y diwedd yr unig beth sydd yn bwysig yw’r gallu i wneud eich gorau. Petai bob plentyn yn gallu dod mas o’r arholiad a theimlo, dyna fy ngorau, does neb yn gallu beirniadu a beth bynnag yw’r radd mae angen dathlu’r ymdrech!

Ambell waith mi fyddech yn teimlo fod adolygu yn ddiddiwedd,

Geog revision cartoon

Serch hynny, y teimlad yr ydych eisiau ar ddiwedd y dydd yw,

adolygu 1

Hoffwn ddweud diolch wrth Bennaeth Risca am rannu’r llun ar drydar!

6) Yn sicr mae hi’n bwysig i ymarfer ateb cwestiynau felly dyma gyswllt i gynbapurau TGAU gan CBAC,

http://www.cbac.co.uk/students/past-papers/?language_id=2

Dyma fy hoff gartŵn am adolygu,

'You have to STUDY for tests, dummy -- you can't just put a memory stick in your ear!'

7) Yn syml hoffwn ddymuno pob lwc i bawb!

Hoffwn orffen gyda map meddwl ac ambell gyswllt i gefnogi chi wrth adolygu,

Mae hyn yn WYCH i bawb sydd yn adolygu Gwyddoniaeth,

https://www.bangor.ac.uk/ccm/gcserevision.php.cy

Mae’r nodiadau ar ffurf PDF yn arbennig o dda!

Mathemateg. Dyma sawl clip fideo i’ch helpu deall cysyniadau Mathemategol,

https://www.youtube.com/user/adolygumathemateg

A gwefan arbennig,

http://www.mathemateg.com/

revision-top-10

http://www.bbc.co.uk/bitesize/tgau/llenyddiaeth_gymraeg/nofel_a_barddoniaeth/nofel/y_stafell_ddirgel/revision/2/

http://tgau.co.uk/

https://hwb.wales.gov.uk/search?query=Adolygu

http://hwb.wales.gov.uk/Resources#browse?sort=recommendation&language=cy&category=Adolygu&tags=Adolygu&tags=Paratoi%20at%20arholiad&tags=Arholiadau&tags=Canllaw%20Adolygu

https://cymraeg.llyw.cymru/Mwy/index/adnoddau-adolygu?lang=cy

Adolygu – Revision

Gwefan gyda syniadau ymarferol i rieni a disgyblion dros y cyfnod adolygu yw,

https://blog.innerdrive.co.uk/dont-cheat-your-revision

Pob lwc i bawb a chofiwch ddilyn cyfif trydar eich ysgol. Bydd llawer o gymorth ymarferol a defnyddiol ganddynt.

One Comment Add yours

  1. Reblogged this on BlogBJMock – Y Byd a'r Betws and commented:
    Blog da iawn llawn cyngor arbennig i bawb sy’n adolygu. Hoffi’r re-famp hefyd. Diolch am rannu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.