Eisteddfod yr Urdd 2018

Mistar_Urdd

Mae hanner tymor wedi cyrraedd a dros y wlad bydd miloedd o blant yn gwneud paratoadau am wythnos llawn bwrlwm, wrth gwrs wythnos Eisteddfod yr Urdd ond beth yw pwysigrwydd Eisteddfod yr Urdd erbyn heddiw? A oes lle yn y byd am wledd llawn traddodiadau?

Heb amheuaeth ni fydd angen ystyried rhagolwg tywydd, mae pawb yn gwybod bydd angen pacio cotiau glaw, wellies (angenrheidiol), flip flops (jyst rhag ofn), sbectol haul (efallai) ac wrth gwrs ambarel.

Sut mae’r Eisteddfod yn parhau i fod mor bwysig?

Mae rhan fwyaf o blant yn mynd i gystadlu er mwyn cyrraedd llwyfan y pafiliwn fodd bynnag nid y cystadlu yw’r prif reswm yn fy marn i. Gofynnwch i fy meibion be mae nhw eisie neud ar y maes ac yn syth fe geid di, crempogau a rôl cig oen. Ie, bwyd. Erbyn heddi mae aroglau’r maes wedi ehangu i gynnwys cyri, thai, chinese, carvery (wel cig wedi rhostio) ac wrth gwrs crempogau!

Yn ail, heb fawr ddim o syndod i athrawon neu rieni, y ffair. Er bod nifer o bobl yn ysu am yr hen ddyddie cyn oes ‘Insania’ a swn y ‘Dodgems’ maent yn rhan allweddol o’r traddodiad erbyn hyn.

Nesaf ar y rhestr i blant ac oedolion, ffrindiau. Wrth grwydro’r maes yr ydych yn sicr i gwrdd a phobl dydych chi ddim wedi gweld ers talwm. Felly dwi’n credu bod cwmni, cyfeillgarwch a chlonc i gyd yn gynhwysion allweddol at greu Eisteddfod llwyddiannus.

Mae ennill yn wefr arbennig ac i nifer o blant ac ysgolion bydd cyrraedd y llwyfan yn digon serch hynny bydd pawb yn cwyno am y beirniad, fydd nifer o blant yn rwystredig ac wrth gwrs mae pawb yn cael cam ond yr ennillydd!

Yn bersonol dwi’n hoffi chwilio am CD‘s newydd a llyfrau ond fy hoff draddodiad yw’r hen gêm, sawl freebie ydych chi’n gallu casglu erbyn diwedd y dydd. Os da chi angen bag ewch at babell Prifysgol Aberystwyth, os da chi eisie gorchudd glaw, S4C, pensil am ddim….wel yr undebau wrth gwrs a llawer mwy. Mae fy mechgyn yn arbenigwyr erbyn hyn.

Dwi’n ymwybodol fy mod yn parablu’n ormod erbyn hyn heb ateb fy nghwestiwn, beth yw pwysigrwydd yr Eisteddfod heddiw? Yn syml i ddathlu ein hiaith a diwylliant. Mae pawb yn joio gwahanol agweddau o’r Eisteddfod. Os bydd dewis gan fy mam bydd hi’n eistedd yn y pafiliwm trwy’r dydd ond beth bynnag yw eich diddordeb mi fydd yr iaith yn fyw!

Gydag ymgyrch ein Llywodraeth i gynyddu’r nifer o bobl sydd yn siarad a defnyddio’r Gymraeg, yr Urdd Eisteddfod yw’r ŵyl fwyaf allweddol i blant ac Ieuenctid Cymru. Heb os nac oni bai, mae’r Urdd yn mynd i chwarae rôl anferthol wrth gefnogi uchelgais y Llywodraeth gan gynnal digwyddiadau ar draws Cymru. Mae gwersyll Llangrannog, Glan-llyn a Bae Caerdydd eisoes yn gwneud gwaith arbennig wrth gynnal cyrsiau Preswyl i gefnogi plant Cymru i ddefnyddio’r iaith o ddydd i ddydd. Nid yn unig siaradwyr Cymraeg sydd angen ond defnyddwyr yr iaith.

Hoffwn wneud cais i bawb sydd yn bwriadu ymweld â maes yr Eisteddfod, petaech yn ansicr i siarad Cymraeg, paid a becso, ni fydd neb yn eich beirniadu. Yr ydym angen pobl i ddefnyddio’r Gymraeg i ddangos yn wir fod yr iaith yn fyw yng nghymoedd y De!

Os hoffech ymarfer eich iaith, chwarae gemau neu ddysgu am apiau sydd ar gael yn y Gymraeg, cliciwch ar y linc isod gan Lywodraeth Cymru,

http://cymraeg.llyw.cymru/apps?tab=apps&lang=cy

Pob lwc i bawb sydd yn cystadlu! Pob lwc i bawb sydd yn codi’n gynnar er mwyn cyrraedd y rhagbrawf a mwynhewch bob eiliad.
Dymuniadau gorau ichi gyd a chofiwch gasglu ‘freebies’.

Cofiwch ddadlwytho eich Ap Eisteddfod 2018 , ar gael ar ‘Google Playstore’ neu ‘iTunes’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.